Forside

Håndveven, skisseblokka og gode fagkunnskaper er de viktigste redskapene i arbeidsprosessen. Andre teknikker som broderi, strikking, hekling, farging/trykking og decoupage, brukes også ofte, eventuelt i kombinasjon med det vevde uttrykket. Hovedmålet er å skape moderne tekstiler med gode bruksegenskaper og estetiske verdier. Det moderne uttrykket søkes oppnådd gjennom mulighetene som de valgte materialene, vevteknikkene, flaten og fargene kan gi. De fleste av de valgte vevteknikkene og materialene har god forankring i norsk tekstiltradisjon, selv om nye kombinasjoner og uttrykk søkes oppnådd. Bak hvert design ligger bestrebelser på å skape uttrykk som gir en estetisk opplevelse, uavhengig av synsvinkel og avstand. Inspirasjonskilder er ofte eldre tekstiler og gjenstander, samt kulturlandskap og detaljer i naturen.

-Karin Kristiansen Historien